Kadra

Izabela Wiśniewska

Funkcja: Dyrektor

Pani Izabela jest dyrektorem naszego przedszkola.

Katarzyna Kozieł

Funkcja: nauczyciel

Pani Kasia jest wychowawcą grupy Smerfy.

Natalia Badurczyk

Funkcja: nauczyciel

Pani Natalia jest wychowawcą grupy "Smerfy"

Aleksandra Garus

Funkcja: nauczyciel

Aleksandra Tomanek-Nowak

Funkcja: logopeda

Pani Ola stoi na straży poprawnej wymowy naszych podopiecznych.

Monika Dykta

Funkcja: intendent

Pani Monika układa przepyszne i zdrowe jadłospisy.

Bogumiła Wójcik

Funkcja: pomoc nauczyciela

Pani Bogusia pomaga paniom nauczycielkom podczas codziennej pracy.

Katarzyna Wirska

Funkcja: woźna

Pani Kasia dba o porządek i wystrój naszego przedszkola, podaje posiłki.

Ilona Leszczyńska

Funkcja: woźna

Pani Ilona podaje posiłki i dba o porządek w naszym przedszkolu .

Krystyna Srzałek

Funkcja: kucharka

Pani Krysia rządzi w kuchni ;-)

Anna Poloczek

Funkcja: pomoc kuchenna

Pani Ania pomaga pani Krysi w kuchni.

Waldemar Grzegorczyk

Funkcja: stróż, palacz

Zenon Wójcik

Funkcja: palacz, stróż

Krzysztof Kozek

Funkcja: palacz, stróż