Kadra

Aleksandra Mańka-Hajda

Funkcja: dyrektor

Pani dyrektor prowadzi zajęcia w grupie starszaków Smerfów.

Monika Dzięcioł

Funkcja: z-ca dyrektora

Pani Monika jest wychowawcą grupy Motylków.

Aleksandra Garus

Funkcja: nauczyciel

Pani Ola jest wychowawcą grupy Smerfów

Katarzyna Kozieł

Funkcja: nauczyciel

Pani Kasia jest wychowawcą grupy Smerfy.

Wiesława Urbanek

Funkcja: intendent

Pani Wiesia układa przepyszne i zdrowe jadłospisy.

Bogumiła Wójcik

Funkcja: pomoc nauczyciela

Pani Bogusia pomaga paniom nauczycielkom podczas codziennej pracy.

Katarzyna Wirska

Funkcja: woźna

Pani Kasia dba o porządek i wystrój naszego przedszkola, podaje posiłki.

Krystyna Srzałek

Funkcja: kucharka

Pani Krysia rządzi w kuchni ;-)

Zenon Wójcik

Funkcja: palacz, stróż

Krzysztof Kozek

Funkcja: palacz, stróż

Waldemar Grzegorczyk

Funkcja: stróż, palacz

Ilona Leszczyńska

Funkcja: woźna

Pani Ilona podaje posiłki i dba o porządek w naszym przedszkolu .

Anna Poloczek

Funkcja: pomoc kuchenna

Pani Ania pomaga pani Krysi w kuchni.

Aleksandra Tomanek-Nowak

Funkcja: logopeda

Pani Ola stoi na straży poprawnej wymowy naszych podopiecznych.