Kadra

Ilona Leszczyńska

Funkcja: woźna

Pani Ilona podaje posiłki i dba o porządek w naszym przedszkolu .