Kadra

Monika Dzięcioł

Funkcja: z-ca dyrektora

Pani Monika jest wychowawcą grupy Motylków.

Wychowawca:

Motylki