Komunikaty

26 marca 2020 22:45 | Komunikaty

UWAGA RODZICE! Komunikat w sprawie zmian w rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w postaci koronawirusa SARS-COV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników przedszkola, uległy zmianie zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu. Szczegóły w terminarzu poniżej.


TERMINARZ


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 02.03.2020 r.
do 16.03.2020 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 17.03.2020 r.

do 23.03.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27.03.2020 r.
godz. 09.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (regulamin, deklaracja, oświadczenie).

od 27.03.2020 r.
do 10.04.2020 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17.04. 2020 r.
godz. 09.00


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 03.06.2020 r.
do 10.06.2020 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 10.06.2020 r.

do 16.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18.06.2020r.
godz. 09.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 18.06.2020 r.
do 24.06.2020 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

26.06.2020 r.
godz. 09.00

WAŻNE!

 

Ponadto w celu uniknięcia i zapobieżenia wzrostu zachorowań na COVID 19 konieczne stało się ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W związku z czym stosowne dokumenty do uzupełnienia i podpisania przez Państwa zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz stronie internetowej przedszkola. Oryginały dokumentów (regulamin, deklaracja, oświadczenie) należy przesłać drogą pocztową w oznaczonym czasie lub dostarczyć osobiście do skrzynki na listy wiszącej przy ogrodzeniu przedszkola, w godzinach ograniczonego funkcjonowania placówki od godziny 6.00 -14.00, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. O dopełnieniu formalności w terminie decyduje data wpływu do danego przedszkola.

 

W wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu w rozmowie telefonicznej z dyrektorem przedszkola bądź pracownikiem Miejskiego Zarządu Oświaty, możliwe będzie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola telefonicznie przy jednoczesnym wyznaczeniu terminu dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do placówki.Przeczytano: 218 razy. Wydrukuj|Do góry